loading
شنبه 07 خرداد 1395 ، 19:46

امام زمان «شعر طنز سیوندی»


دوری چشت گنی امامی زمان
اینگا مگات بی چه کری گیانی مه
دولتی اسلامی به پانه اینگا
فیت نیا که هیچی اینگا کم نوند
تو شهرما نمینیمه فسادی
نه رشوه تو اداره‌گر نه پارتی
دادگاما یه چن سالن ور کتان
فرد و گوتو شیعه‌گرت هاره رو
یوییا ته اینگا نمینی فشه
هاره کلیشا یویی اینگا فل نود
بر که مشی نه دزّی‌ین نه هیزی
گرگ و وره با هم موشونه بازی
فیتا بکش یه دانا دز نمینی
برتاگری همه کیلیل نه‌رونه
او دزّی‌گر که اشنییت دورو بی
نوواش دکل ولوا گنا کنگا شی؟
دکل کتان شی او شیان گمانم
از مه نپرس از سه هزار ملیارد
گیانی فیت کشش نده عزیزم
کار داری آقا مگات بشینا
یچّی باشی زی کپما ببسّی
پلنگا کُه اینگا رفیقی مه‌نه
هر گلی هندینا همونگا بمان
همه هموما که با ایمانیمه
قانونشم دینی خدانه اینگا
تو دل‌گری یویی‌ما هاره غم نوند
همه گنا نمکریمه ته شادی
تو کشورت نه فتنه و تیارتی
تو کارگری گسِّ‌گری گر کتان
بمبرونه هم نمودونه دورو
می چه کری ته اینگا رودم بشه
بیوه ژن و یتیمی فین به دل نوند
تیتای همه ری مگره ا دیزی
میش ا تیتا، تیتا ا اسپه راضی
هر که مزش تو کیسّه‌شن پسینی
ول‌گری اوشای همه تیل نه‌رونه
نه شو همه دزّیما بی نه رو بی
نمتّانی خاش ا ای چی‌گر باشی
یا پاش نیان به دو شیان گمانم
شینا بری گوشت و مر و برج و آرد
نرش سری اوویری زیره هیزم
رودا درازیما زیمین بنینا
تا تم بشی به کارگرت برّسی
غصّه نووه همّو چی ری به ره‌نه
ثبت نظرات مربوط به این مطلب
نام: * ایمیل:
سایت: نظر شما: *