loading
دوشنبه 04 شهریور 1392 ، 15:8

گرجه کار عاشق


شیام سالی سراغ گرجه کاری
سه هکتاری ا‌جاره‌م کرد تهنا
دیم کو و رتم بذر و دیم او
همی که ول اوردش کنگ پتّه‌م
نبی دل تو دلم چن رو و چن شو
همو گرجه‌گرم از بین شینه
شیام و پرسیم از علت کار
فیوز نهشگی از کله پرّا
بیام ماهی گرفتار و فیکرّه
درازی روزگار سختی انگا
دییم ور نمگره دس از سرم غم
شیام و عهد بسّم با فیم که
دیم دسّه به دسّۀ بی خیالی
رفیقی جنگ گرتم قرتی و شوخ
اگر هاره میشیمه پی رخانه
میشیمه خرّه و اشکفت هاره
رفیقم گاگداری چل مگرتش
یه چن کار‌چیلو و‌ گسّی هم بی
چه خوش بی حالما با بی خیالی
گراز غم ا دشت سینه جکّا
وییرد و سال بعدش کرم گرجه
به گیانم کت که ای دیوانه تا کی
بشه امسال هم دمبال گرجه
مگات تا کی بکینا چند مرده
نترسان از ضرر فیتا، خطر که
اگر نهری ته عرضۀ گرجه کاری
حرم کردش کرشمۀ کرم گرجه
نبی اندرز بااما هیچ یادم
ا تیز فندقی با جیب خالی
سور ویسکیام تصمیم گرتم
شیام دور دووام با ناز و عشوه
چشم دمبال چن تکۀ طلاتن
بده تا سر میۀ دسّ کرت به
بشینا و کری دشتی اجاره
دووام اول دیش هفتاد دشمان
هنی وا بی کپ از دشمان و نفرین
مگرد و مااتش از قصۀ طلاگر
کمی هم پند و اندرزم دیش که
دیش ملبنده‌شا با سینه ریزش
بره‌ی که یادگاری هم به از باام
ورم گرت و شیام شیراز زیره
دتو حور و پری بی، دت نبینا
اووردش ماه دیمش ری به ری مه
مه کشتۀ چش بیام و نشنیم گپ
کپش نانۀ عسل، لپ نان و حلوا
گنی بی همّنه گیان از دتو داغ
گنیمه گرم گپ تا شیمه شیراز
مه از دل مااتم او از قصۀ دل
مه از ول مااتم او از شاخۀ ول
مه مااتم دل، دتو ماتش ته بردت
مه مااتم از دووام و از طلاگر
مه جام می بیام او شور مسّی
مه شهم شو بیام او جنگ افتو
مه کوک مس بیام او تیر برنو
مه دشت بی علف، او باغ خرّم
نزانسّم که کی رسّیمه شیراز
همی که با هزار افسوس دت شی
دتو شی و کتام یاد طلاگر
دتو دز بی،نوواش دز، شاه دز بی
بییم از بخت خوش امیدواری
ترکتور گرتم و کردم شیاری
گنینه پتّه‌گر چند چناری
گنینه زرد و لژ با حال زاری
نکردش دسّ بختم با مه یاری
مه مندام و یه دنیا بی قراری
دییم دشتم بیان شور و ساهاری
گنا میمان مه غم با خماری
بدهکاری بییم با شرمساری
تووسّان ماه روشا، روشا داری
مرانه رو به رو زور و فشاری
برانی بر ا بختارش دماری
نیم سیک دیه هر ننگ و عاری
میشیمه بر همیشه بهر کاری
صبا که بیمه دمبال شکاری
صبا سرچشمه هنگام ناهاری
به آهنگ حمیرا و یساری
نداره گپ ا گسّی افتخاری
که دل بی درد و غم بی روزگاری
هوای دل گنا خوب و واهاری
قشنگ و ناز مانند نگاری
مسازی با غم و درد نداری
نگن تسلیم ننگ ضعف و خواری
بران از همتت دید و بخاری
اگر ترست بوواا همیشه گاری
بکن بهر فیت اینگا مزاری
دیش بسکه برۀ گرجه شعاری
که هر پندش مییرزا صد دلاری
مخنده حر که بسّان پشت گاری
بییم عزم و اردادۀ استواری
که خنده‌ت صد تمن اخمت هزاری
بکه بهر ایالت گیان نثاری
که از مهر ته داری انتظاری
که تخم شانسما شاید بکاری
وییرد از زهر مار و کوفت کاری
چشش ارسش مرت با حال زاری
که از بدبخت بااتن یادگاری
نگن تا از رخانه بی گداری
النگو و گسیرا هم سه چاری
نیا دردش یه جفت گوشواری
دتی کهشۀ مه بی پشت سوواری
ا رخ ماه و ا قامت اسپیداری
گپش دا با دو لچّ ول اناری
چشش برنو، نه برنو، تیرباری
چنه‌ش مانند رو، می شام تاری
که انگا نیشته بی کهشۀ بخاری
گنی بی دل به دام او دچاری
مه از گیان مااتم او از گیان سپاری
مه از پروانه مااتم او قناری
مه مااتم گیان، دتو ماتش نداری
دتو مااتش که کی می خواسگاری
مه شعر حافظ او چنگ و سه تاری
مه سر تا پا دعا، او رسّگاری
مه بالم اشکیه، او خوش نزاری
مه کنگ فشک وی، او لاله زاری
فیم را باختم بی، بی قماری
مه مندام و یه دنیا بی قراری
گنی بی کاسۀ بخت مه واری
که بردش هم طلا، هم هوشیاری

نظرات:
ارسال شده توسط: فاطمه
چهارشنبه، 24 دی 1392، 12:22:53
نتونستم شعرهاتون را دانلود کنم وگوش بدم باید راهنما برای سایتتون بذارین با تشکر
مدیر سایت: در صفحۀ دانلود، می توانید شعرها را دانلود کنید.
ارسال شده توسط: دکتر ابراهیم ملایمی
پنجشنبه، 2 دی 1392، 08:57:48
با سلام
به هنگام قرائت شعر، بعضی از جاها کلمه او قرائت نشده است. این نکته برای من که به زبان سیوندی آشنا هستم، کاملا مشخص است.

ارسال شده توسط: ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﻭﺩﺷﺖ
سه شنبه، 26 اسفند 1392، 08:38:15
ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩ ﻣﺮﺳﯽ
ارسال شده توسط: ازسیوندفاطمه
سه شنبه، 26 اسفند 1392، 14:48:00
ﺍﻓﺮﯾﻦ ﺑه ﺁﻗﺎﯼ ﻧﺼﯿﺮﯼ
ارسال شده توسط: محمود از تهران
سه شنبه، 8 فروردین 1392، 07:35:42
این شعر بسیار زیبا بود. این شعر را چه كسی سر وده است؟
واقعا لذت بردم.
من به زبان سیوندی آشنا هستم و خودم سیوندی هستم.
با تشكر
مدیر سایت: همۀ شعرهای سایت سیوند از محمد نصیری است.
ارسال شده توسط: دکتر زهرایی
دوشنبه، 14 اردیبهشت 1392، 10:25:20
عالی بود حسابی لذت بردم برای مدیرمحترم سایت جناب اقای نصیری ارزوی توفیقات روزافزون دارم
ارسال شده توسط: leila izadpanah
دوشنبه، 28 اردیبهشت 1392، 22:31:19
garche moteasfane kamelan mosalat nistam be in zabane ba arzesh vali dar kol mifahmam va lezat mibaram.aghay Nasiri dastetoon dard nakone
ارسال شده توسط: داریوش
شنبه، 20 مرداد 1393، 16:06:39
تشکر عالی بود در ضمن من دشتبالیم
ارسال شده توسط: رضایی
دوشنبه، 14 دی 1393، 23:17:34
سلام باتشکر از اقای نصیری مه ایالگرم سیوندی نوند ،سیوندم زندی نمکریم. ای شعرگرتا اقد خاشن که ایالگرم شدیدا راغب گنیان سیوندی گپ بودو .هر شو ای شرگر را مخانیم و لذت مبریم.از اقای خرمم کمال تشکر داری.
ثبت نظرات مربوط به این مطلب
نام: * ایمیل:
سایت: نظر شما: *