loading

در بارۀ زبان سیوندی هیچ پژوهش دامنه دار و عالمانه‌ای تا کنون ندیده‌ام و گویا چنین پژوهشی در ایران انجام نشده است. تنها در دانشگاه شیراز یک پایان نامۀ فوق لیسانس با موضوع گویش سیوندی دیده‌ام که در حد یک رفع تکلیف دانشجویی است و نه بیشتر.

ناگفته نماند که برخی زبان شناسان اروپایی پژوهش‌هایی در بارۀ زبان سیوندی انجام داده‌اند اما من هنوز ترجمه‌ای از این پژوهش‌ها نیافته‌ام.

پس، در تعریف زبان سیوندی میتوانیم بگوییم: زبانی است که مردم سیوند با آن گفتگو میکنند.

برای شنیدن زبان سیوندی میتوانید به شعرهای سیوندی سایت سیوند گوش دهید.