loading
سیوند
تنگ بلاغی سیوند
عکس هایی از تنگ بلاغی سیوند
در تنگ بلاغی سیوند آثار باستانی بسیاری وجود دارد که متأسفانه قسمت مهمی از آن، پس از آب گیری سد سیوند زیر آب رفته است ...
سیوند سیوندی
بولدوزرها و خاطره‌ها
امامزاده سلطان کرم سیوند یک ساختمان کاه گلی ساده داشت. پشتش به کوه گرم بود و دلش به رودخانه پیش پایش روشن. تنها هم نبود. لا به لای درختان ون و بادام کوهی ...
سنگ نوشته تنگ خوش سیوند + عکس
سنگ نوشته تنگ خوش سیوند + عکس
تخته سنگ بزرگی در تنگ خوش سیوند قرار دارد كه نوشته هایی به خط پهلوی در سه طرف آن كنده شده است. این سنگ نوشته سندی است که به موجب آن، فرخ پسر نریمان ...
تعداد نمایش:
شروع قبلی
1 2 3 4 5 6
پایان

  • زبان سیوندی در تلگرام سیوندی‌گر
    برای خواندن و شنیدن شعر، طنز، متل و ... به زبان سیوندی، به تلگرام سیوندی‌گر بپیوندید.
    [email protected]
  • دوبیتی سیوندی
    دلم یا زیره از هرم نیی ته