loading
سیوند
شعر سیوندی
کتاب دستور زبان سیوندی
دومین کتاب آقای خرم در بارۀ زبان سیوندی منتشر شد. امیدواریم چاپ و نشر اینگونه کتاب‌ها به گپ و گفت بیشتری در بارۀ زبان سیوندی دامن بزند و باعث شود سیوندی زبانان، بیش از پیش پی به اهمیت زبان خود ببرند.
شعر سیوندی
کی زورش ا همو ویشترن؟
طنز «کی زورش ا همو ویشترن؟» ترجمۀ آزادی است از مطلب طنزی به نام «اگر ما زور داشتیم» نوشتۀ ابوالفضل زرویی نصر آباد.
زبان سیوندی
روز جهانی زبان مادری
بیست و یکم فوریه هر سال روز جهانی زبان مادری است. با فرزندانمان به زبان سیوندی سخن بگوییم و نگذاریم واژه‌های زیبای سیوندی بمیرند.
زبان سیوندی در تلگرام سیوندی‌گر
تلگرام سیوندی‌گر
برای خواندن و شنیدن شعر، طنز، متل و ... به زبان سیوندی، به تلگرام سیوندی‌گر بپیوندید.
[email protected]
سیوندی
کتاب واژه نامه سیوندی
کتاب واژه نامه سیوندی با کوشش آقای مجتبی خرم سیوندی توسط نشر سیوند منتشر شد. من یک جلد خریدم. شما هم بخرید. نشانی نشر سیوند را در متن خبر ببینید.
تعداد نمایش:
شروع قبلی
1 2 3 4 5 6
پایان

  • زبان سیوندی در تلگرام سیوندی‌گر
    برای خواندن و شنیدن شعر، طنز، متل و ... به زبان سیوندی، به تلگرام سیوندی‌گر بپیوندید.
    [email protected]
  • دوبیتی سیوندی
    دلم یا زیره از هرم نیی ته