اخبار سایت
تلگرام سیوندی‌گر
برای خواندن و شنیدن شعر، طنز، متل و ... به زبان سیوندی، به تلگرام سیوندی‌گر بپیوندید.
[email protected]
پازن و حر
یولا پلنگ نیش دمبالم. بیم ا دسش مجکیام، شاخم گیرش کرد تو کنگا درختی و ا کمر تُر گنیام دامن، دسم اشکیا. خانمد باصری مه را پیداش کرد، ناتش سری قاطر و بردش دمی چادرش
همه سیوندی‌گر:
همه سیوندی‌گر، طنزکوتاهی است به زبان سیوندی و هیچکدام از نام‌هایی که در آن می‌بینید حقیقی نیستند. امیدوارم بپسندید.
حق آموزش زبان مادری در قانون اساسی
اصل پانزده قانون اساسی: استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است
بهشت و جندم
یویی بی یویی نبی. غیر از خدا هیشکه نبی. دَشَرَبانو دووه آریساش بی که فینشا را کردش بی تو شیشا. یه رو ماوَس - آریسا چیلکونو – که گداش پر بی به هماریساش واتش:
انجیر
پیری میردو شی سیه‌ی درختو نیشته بی انجیرش موروت. یه انجیریم نی تو کپم و واتم چه انجیرا خاشی. واتش ها، اینی تو اوشامانه. ورگر بووه بلکم تمام گنه، پا گنی بشی دیه.
قصه‌ی نخودی و گوشی سامسونگ
یویی بی یویی نبی، غیر از خدا هیشکه نبی. هر که بنده‌ی خدانه باشه یا خدا. یه پیرمیرد و پیرژنی بینه تو همی سیوندی فیما، ایالشا نبی. یه رو پیرژنو شی ...
کتاب اصول سرودن شعر محلی
کتاب اصول سرودن شعر محلی نوشتۀ آقای مجتبی خرم منتشر شد. این کتاب را می‌توانید از: ‌ شیراز - پارامونت به سمت سینما سعدی - سمت راست - کوچه 8- اولین درب سمت راست- تهیه کنید.
سعدی و شعر سیوندی
دوستی در واتساپ، مسابقۀ ترجمه از فارسی به سیوندی راه انداخته بود. من هم چهار بیت از سعدی، به سیوندی برگرداندم.
اندرز
ماشونه یه جاالی بی تمبل و نکره. کاراش فاردن و فتن بی و گوشت سری گوشت و پی سری پی نین. نه غمی ژناش بی و نه غصّه‌ی ایال
قبلی123